„Żywot miłości”
Informacja o spotkaniu

Wieczór poetycko-muzyczny oparty na książce Stanisławy Ossowskiej

z udziałem autorki, Stanisława Górki (aktor, prof. Akademii Teatralnej), Jana Krzosa (muzyk) i Waldemara Kwiatkowskiego (muzyk)

Centrum Edukacyjne
Wstęp wolny


Relacja filmowa