Jak usprawnić pracę umysłową
Informacja o spotkaniu

wykład

Agnieszki Kuźmińskiej (Wicestarosta Powiatu Pruszkowskiego)Relacja fotograficzna