Adaptacja dziecka do warunków przedszkolnych
Informacja o spotkaniu

mgr Małgorzata Szybińka (psycholog)Relacja fotograficzna