Nadarza nam się śpiewu okazja

Marzec 2016

spotkanie
literacko-muzyczne z udziałem
Jerzego Paluszewskiego oraz Bogdana Szymańczaka
Spotkanie  odbędzie się  3 marca 2016 roku (czwartek) o godzinie 18.30
w  Centrum Edukacyjnym w Nadarzynie przy ul. Wiśniowej 26 w ramach
comiesięcznych  Otwartych Spotkań Czwartkowych.

Plakat do pobrania