Czynniki sukcesu w warunkach gospodarki opartej na wiedzy – Maj 2004

 

6 maj 2004

prof. zw.dr hab. Elżbieta Skrzypek – Zakład Ekonomiki Jakości i Zarządzania Wiedzą Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej.