Duchowość w działaniu – Wrzesień 2005

 

1 wrzesień 2005

dr Stanisława Ossowska – Wyższa Szkoła Fundacji Kultury Informatycznej.

 

Zapowiedź wystąpienia.

Podjęta tematyka jest następstwem rozwoju myśli i doświadczeń praktycznych na podstawie prowadzonych przed laty Autorkę badań dotyczących problemów racjonalizacji zastosowań informatyki w zarządzaniu. Poszukując odpowiedzi na wiele pytań dotyczących problemów psychologiczno-społecznych i ekonomiczno-organizacyjnych nasuwa się refleksja o nieporadności samej nauki wobec wielu z nich. Odpowiedzi na wiele nurtujących pytań nie możemy znaleźć w obrębie samej nauki. Musimy jej szukać poza sferą bytów materialnych, dających się namacalnie postrzec. Znajdujemy je w sferze bytów niematerialnych, w religii, teologii. Tutaj też znajdujemy prawdziwe, niekwestionowane podstawy etyki, czy podstawy nauk społecznych. Według Autorki nie powinno być sprzeczności między religią a nauką. Mickiewiczowska wiara i czucie powinny dopełniać się tym, co postrzega „mędrca szkiełko i oko”.

 

Duchowosc_w_dzialaniu.ppt