Zarządzanie „trudnym pracownikiem” – Kwiecień 2005

 

14 kwiecień 2005

mgr Paweł Cybulski – Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Urząd Skarbowy w Pruszkowie.

 

 

Zapowiedź wystąpienia:

Prowadzenie firmy bez względu na profil i wielkość, jest w obecnych czasach jest przedsięwzięciem szczególnie trudnym. Ma to związek ze złożonością uwarunkowań zarówno zewnętrznych jak i wewnętrznych zachodzących każdego dnia. Uwarunkowania wewnętrzne w naszych firmach to przede wszystkim czynnik ludzki, który niejednokrotnie decyduje ostatecznie o losach każdej organizacji. Czy często zdarza się pracodawcom mieć do czynienia z trudnymi pracownikami? Jakie błędy popełniamy my jako pracownicy lub my jako pracodawcy, że dochodzi do takich mocnych stwierdzeń i nieporozumień. Co robić aby było nam lżej pracować i byśmy mieli lepsze wyniki, które ostatecznie wpłyną na nasze jutrzejsze być albo nie być? Chciałbym z Państwem podzielić się wiedzą na ten temat opartą w znacznym stopniu na własnych doświadczeniach. Zapraszam na spotkanie poświęcone „trudnym pracownikom” Po wykładzie zapraszam na dyskusję, która wniesie na pewno wiele nowych i twórczych myśli do przedstawionego tematu i pomoże w rozwiązaniu nie jednego konfliktu i problemu w pracy.

Paweł Cybulski