Gospodarowanie czasem – Marzec 2005

 

3 marzec 2005

mgr inż. Sławomir Bieńkowski.

 

 

Studia ukończył na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej (1974). Jest doradcą biznesowym i właścicielem firmy doradczej. Pełnione funkcje w organizacjach zawodowych:

–  Stowarzyszenie „Solidna Firma” – członek władz
–  Stowarzyszenie „INTER-EURO” – zastępca przewodniczącego Rady
–  Towarzystwo PrzyjaĽni Polsko-Wietnamskiej – członek Zarządu
–  Szwajcarsko-Polska Izba Przemysłu i Handlu – członek założyciel
–  Towarzystwo Polsko-Szwedzkie – były członek Zarządu
–  Polska Izba Gospodarcza EKOROZWÓJ – członek założyciel
–  Polska Izba Biomasy – członek założyciel

Umiejętności: organizowanie działalności gospodarczej, dydaktyka.
Dorobek i doświadczenia zawodowe – między innymi:
Jest autorem 36 publikacji w prasie i wydawnictwach specjalistycznych Prowadzenie wykładów autorskich w szkołach wyższych dla słuchaczy z różnych środowisk z przedsiębiorczości, organizacji, zarządzania, marketingu i negocjacji Prowadzenie doradztwa gospodarczego, opracowywanie biznes planów i analiz ekonomiczno finansowych, akwizycja.
Zapowiedź wystąpienia:

Czasem nie można zarządzać, ponieważ niezależnie od naszej woli płynie nieustannie i w niezmiennym rytmie. Można natomiast gospodarować zasobami czasu, który mamy do dyspozycji. Lepiej jednak jest używać określenia „współpraca z czasem”, traktując go jako partnera. Przyjmując takie założenie można traktować czas po przyjacielsku, a nie jako stały bicz, wiszący nad człowiekiem i popędzający go do coraz szybszego działania. Takie podejście pozwala prowadzić życie znacznie spokojniejsze, wolne od nadmiernych stresów i nerwowych napięć. Wynika z tego cały szereg praktycznych zaleceń, np. aby lokować krótkie zadania w małe odcinki czasowe, natomiast w odcinki duże – zadania długotrwałe, kompleksowe lub pewne sekwencje zadań. Bardzo przydatną umiejętnością z dziedziny współpracy z czasem jest stałe utrzymywanie możliwie równomiernego tempa życia, niezależnie od spiętrzenia bieżących działań lub znacznych luzów czasowych. W trakcie prezentowania różnych aspektów działalności gospodarczej, czy też w warunkach domowych szczególnej uwagi wymaga pojęcie efektywności wykorzystania czasu, ze względu na jego nieodnawialność i ograniczoność zasobów. Ważne znaczenie mają działania odłożone w czasie, ale stosowanie tego elementu współpracy z czasem wymaga już pewnego przygotowania. Wiąże się z tym inwestowanie w przyszłość. Gospodarowanie, czy współpraca z czasem, to także umiejętność elastycznego połączenia pracy z życiem prywatnym. W ślad za tym idzie rozstrzygnięcie jednego z problemów przedsiębiorczości – systematyczność a kreatywność. W tym aspekcie warto poświęcić trochę uwagi zagadnieniu planowania i elastycznemu podejściu do własnych planów.

 

Sławomir Bieńkowski