Poczujmy się wreszcie Europejczykami ! – Październik 2006

 

5 październik 2006

dr Jerzy Andrzej Wojciechowski – autor książki „Stara-Nowa Europa”

 

 

Polska przestała lubić Unię Europejską. Interesuje się tylko jej pieniędzmi. Unia patrzy na Polskę wyłącznie jak na rynek zbytu. Polski nie interesuje przyszłość Unii, jej reforma instytucjonalna i to, jak sprawnie będzie funkcjonować. Unia uznała, że wystarczy nowym państwom członkowskim dać pieniądze, niezbyt duże, i tym samym mieć problem „z głowy”. Taki obraz wzajemnych relacji Polski z Unią Europejską rysuje się po lekturze prasy polskiej i unijnej.

Czy taka jest prawda o Polsce po jej powrocie do jednoczącej się Europy?

Czy warto było zadać sobie tyle trudu przystępując do UE, by teraz nie cieszyć się tym członkostwem i nie korzystać z praw, jakie nam ona daje?

Kto jest winien temu, że w Polsce nie rozmawia się o Unii, jej problemach, o przyszłości unijnych instytucji, o Konstytucji Europejskiej?

Czy warto o tym wszystkim rozmawiać?

Debata wokół książki Jerzego Andrzeja Wojciechowskiego „STARA-NOWA EUROPA”