Perspektywy rozwoju regionalnego w świetle środków unijnych w latach 2007-2013 – Wrzesień 2007

 

27 wrzesień 2007

Jacek Kozłowski –  Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego.