Monodrama Stanisława Górki „Colas Breugnon”

Kwiecień 2012

recital Stanisława Górki 

„Ach, panie, panowie”.

 

 Stanisław Górka – aktor i profesor Wyższej Szkoły Teatralnej i Filmowej w Warszawie – i jego recital „Ach, panie, panowie”.

Stanisław Górka

 

Film ze spotkania