Wieczór muzyki barokowej

Luty 2013

 

Fundacja Kultury Informatycznej i Marco Vitale zapraszają na:

 Wieczór muzyki barokowej

Dnia 23 lutego 2013 (sobota) o godzinie 18.30

 

W tygodniu od 18 do 23 lutego w Nadarzynie odbędzie się workshop muzyki barokowej, na który zostali

zaproszeni muzycy z Syrii i Hiszpanii.

Projekt organizowany przez Marco Vitale (włoskiego muzyka o międzynarodowej sławie osiadłego w

Nadarzynie) i instytucje holenderskie ma na celu utworzenie swoistego pomostu między Europą a Syrią,

gdzie główną rolę odgrywa poznanie europejskiej muzyki barokowej w Syrii.

arco Vitale (założyciel zespoł muzyki barokowej Contrasto Armonico) razem z Enrique Gomez (skrzypek

barokowy) pracowali ze studentami Konserwatorium w Damaszku. Ostatnie wydarzenia polityczne w

Są to: Christina Isaac, Anoush Seferian i Wassim Ibrahim. Pracować będą z Enrique Gomez (skrzypce),

Martą Semkiw (wiolonczela) i Marco Vitale (klawesyn). Workshop zakończy się koncertem – spotkaniem

z muzykami, który odbędzie sie w Sali Fundacji Kultury Informatycznej przy ul. Wiśniowej 26 w

Nadarzynie o godz. 18.30. Wyjątkowa możliwość wysłuchania muzyki barokowej i ostatnich wiadomości

z „pierwszej ręki” z urzekającej swym urokiem Syrii.

 

Serdecznie zapraszamy!